Extra Nationsmöte 18 januari 2017

Extra Nationsmöte 18 januari 2017

Kära medlemmar av Sydskånska Nationen,

Seniorskollegiet kallar härmed till extra Nationsmöte.
Under detta möte kommer val av Notarie och seniorsledamot att förrättas, nedan finns kallelse, valberedningens förslag och dagordning.

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till q@sydskanska.se.

Hälsningar,
David Frödin
Qurator