Nation Friend

Nation Friend

Nationsvän

SYDSKÅNSKA NATIONENS NATIONSVÄN LISA SVENSSON

– Någon att prata med om det som är viktigt för dig.

Behöver du någon att prata med?

Nationsvännen är nationens egen stödfunktion och kan hjälpa dig när du behöver ett extra stöd i livet. Vår nationsvän heter Lisa Svensson och är studentpräst vid Lunds universitet.

Nationsvännens uppgift är i första hand att vara tillgänglig för samtal och rådgivning för nationsmedlemmar och aktiva. Nationsvännen finns till för alla oavsett tro eller icke-tro och samtalet präglas av vad som är viktigt för dig som söker hjälp och stöd.

Lisa har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Vill du komma i kontakt med Lisa? 
Lisa Svensson når du på 046-71 87 36 eller genom lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se.

Du kan läsa mer om Studentprästerna vid Lunds universitet här.