Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2021-03-30

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2021-03-30

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 30:e mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln.

Kandidatur och Nominering
Kandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.
Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering i detta formulär.

Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Motioner och motkandidaturer
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 27:e mars kl. 17:59.

Vid frågor och funderingar, maila q@sydskanska.se.

Anmälan till mötet

Önskan om att delta skall meddelas i detta formulär, samt skall bild på ID + studentkort mailas till rostlangd@sydskanska.se. Zoom-länk till mötet kommer skickas ut samma dag som mötet. Vi ses på nationsmötet!

OBS! Detta möte kommer endast att ske digitalt! OBS!