Viktig information från Sydskånska Nationen

Sydskånska Nationen informerar Den 11 november 2020 underströk regeringen vikten av att alla tar sitt personliga ansvar och följer de allmänna råden. Med anledning av detta och för att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Sydskånska Nationen valt att stänga ned all fysisk verksamhet från och med torsdagen den 12 november tills vidare. Vissa verksamheter kommer … Läs mer

Sydskånska Nationen informerar inför HT20 gällande Covid-19

  2020-08-17 Sydskånska Nationen informerar Under vårterminen 2020 valde Sydskånska Nationen att pausa all verksamhet tills vidare. Under höstterminen kommer vi däremot att ställa om och bedriva anpassad verksamhet på nationen. Det här innebär att samtlig verksamhet kommer bedrivas på ett sådant sätt så att det följer myndigheternas restriktioner gällande smittspridning av Covid-19.  Vi väljer … Läs mer

Viktig information från Sydskånska Nationen

  2020-03-30   Sydskånska Nationen informerar   Den 29 mars 2020 trädde ändringen av förordningen om förbud om att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft. Ändringen innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas.  Med anledning av detta samt minska risken för smittspridning har Sydskånska … Läs mer

Sydskånska Nationen informerar 2020-03-18

  För att minska spridningen av covid-19 kommer Sydskånska nationen att med omedelbar verkan ställa in all klubbverksamhet. I dagsläget kommer resterande verksamhet att fortskrida men begränsas i lämplig omfattning. Nationen kommer att fortsätta följa myndigheternas restriktioner om dessa utvidgas. Eventuella ändringar eller ytterligare begränsningar kan ske och i så fall kommer vi gå ut … Läs mer