Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2021-03-30

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 30:e mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Kandidatur och NomineringKandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering i detta formulär. Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här. … Läs mer

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 2021-02-17

Kära Sydskåningar! Onsdagen den 17 februari går vårterminens första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår och Övre Styret förrättas. Kandidaturer Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla poster förutom Notarie, Valberedningsledamot och Seniorsledamot kan … Läs mer

Höstterminens tredje ordinarie nationsmöte 2020-11-24

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 24 november går höstterminens tredje och sista ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret samt Husstyrelse förrättas. Kandidaturer Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Kandidatur till alla förmannaposter förutom Valberedningsledamot, … Läs mer

Höstterminens andra ordinarie nationsmöte 2020-10-27

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 27 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret samt Husstyrelse förrättas. 2020-10-27: Kära Sydskåningar! Med anledning av de nya restriktionerna som införts med omedelbar verkan idag 27 oktober så har Sydskånska Nationen valt att genomföra kvällens nationsmöte som … Läs mer

Kallelse: Höstterminens första ordinarie nationsmöte 15 september

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 15 september går höstterminens Första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår, Övre Styret samt Husstyrelse förrättas, dels beslut om nationens budget och verksamhetsplan för hösten 2020 att tas. OBS! Detta möte kommer gå att ansluta till både fysiskt och digitalt! Det kommer att … Läs mer

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 7 april

Kära Sydskåningar! Välkomna till vårterminens andra ordinarie Nationsmöte! Mötet går av stapeln kl. 18.00(..) tisdagen den 7 april, 2020. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegium och valberedning förrättas. OBS! Med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer detta möte endast att ske digitalt. Man ansluter till mötet genom att mejla … Läs mer

Vårterminens första ordinarie nationsmöte 18 februari

Kära Sydskåningar! Välkomna till vårterminens första ordinarie nationsmöte som går av stapeln tisdagen den 18 februari, 2020. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, dels beslut om vårterminens budget och verksamhetsplan att tas. Nedan finner ni kallelsen, föredragningslistan och utlysning av de vakanta förtroendeposterna. Handlingar angående budget och verksamhetsplan för VT20 finns … Läs mer

Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 26 november 2019

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 26 november går höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Husstyrelse och Förmannakår att förrättas, dels beslut om ansvarsfrihet samt nations- och inskrivningsavgifter att tas. Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter med tillhörande motivering. Intresserad av valberedningens valprocess? Klicka då HÄR och … Läs mer

Höstterminens andra ordinarie Nationsmöte 22 oktober

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 22 oktober går höstterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta Nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Husstyrelse och Förmannakår förrättas. Det kommer även att ske fyllnadsval av förmannaposter. Till det här mötet utlyses en ny position som heltidsarvoderad Husförman för kalenderåret 2020. För mer information kan ni med … Läs mer

Höstterminens första ordinarie Nationsmöte 10 september

Kära Sydskåningar! Tisdagen den 10 september går höstterminens Första ordinarie Nationsmöte av stapeln. Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter inom Förmannakår samt Husstyrelse förrättas, dels beslut om nationens budget och verksamhetsplan för hösten 2019 att tas. Intresserad av valberedningarnas valprocesser? Valprocessen för nationens valberedning finner ni HÄR och Seniorskollegiets valberedning finner ni HÄR. Kandidaturer … Läs mer