Stöd SSK

Stöd SSK

Sydskånska nationen är för våra aktiva medlemmar och alumner ett andra hem, en gemenskap där de första studentkontakterna knyts och vänskapsband skapas för livet!

Som organisation och gemenskap skapar vi på veckobasis, genom våra fantastiska förmän och jobbare, sociala och kreativa evenemang för hela Studentlund. Likt många andra organisationer och företag har Sydskånska nationen tyvärr drabbats av Coronapandemins konsekvenser och våra fysiska aktiviteter ligger på is, men vi kan glatt meddela att dessa istället till viss del kommer äga rum digitalt på Facebook. Att nationen påverkas ekonomiskt av nedstängda verksamheter är dock ett faktum.

Vill du stötta vår verksamhet och gemenskap?

Vill du donera mellan 100 till 1000 kronor swisha till: 123 018 94 07. Markera med “Namn + STÖDSSK”.

Vill du donera mer än 1000 kronor överför till vårt bankgiro: 127-8969. Markera med “Namn + STÖDSSK”.

Stort som litet och allt däremellan – ditt bidrag är mycket uppskattat!


Sydskånska nation is for many of its active members and alumni a second home in Lund. It is here they made their first student contacts, made friends and became part of a community for life.

As a community we weekly organise social and creative events through our fantastic foremen and workers for the whole of Student Lund. Like so many other companies and associations, Sydskånska Nation has been affected by the consequences of the Coronapandemic so our usual activities are canceled, but in the next couple of weeks we are happy to announce that we want to showcase our activities and community digitally on Facebook. However, unfortunately it is a fact that that the nation is financially affected by not having physical events.

Do you want to support our activities and community?

Do you want to give a donation 100 to 1000 sek you may use our swish: 123 018 94 07. Mark it with “NAME + STÖDSSK”.

For donations over 1000 sek use our Bankgiro: 127-8969. Mark it with “Name + STÖDSSK”.

Any donation no matter the size is very much appreciated!