Tornakören

Tornakören

När du är medlem i en av Tornanationerna kan du bli medlem i Tornakören!

Tornakören är en nationskör som består av 50 studenter från Sydskånska, Helsingkrona, Västgöta, Kristianstad och Hallands nation.
Vi sjunger på baler, novischfester, Lunds Universitets terminsavslutningar och arrangerar egna konserter. Varje år anordnar vi en av Lunds största Luciakonserter tillsammans med Gudrunkören i Universitetsaulan. Vår repertoar är blandad och inkluderar allt från pop, klassiska visor och musikal till festligt studentikost och anpassas till varje uppträdande.

Vi övar varje tisdag kl. 19:00-21:30 i Sankt Petersgården i Lund.

Intresserad av att sjunga med oss? Då är du välkommen att höra av dig till info@tornakoren.se för provsjungning som vi har i början av varje termin.