Första ordinarie Nationsmöte HT16 – 14 september 2016

Första ordinarie Nationsmöte HT16 – 14 september 2016

Kära Sydskåningar!

Höstterminens första nationsmöte går av stapeln redan den 14:e september.
Under detta nationsmöte kommer dels fyllnadsval av förtroendeposter att ske, nedan under kallelsen finns de vakanta posterna som kommer finnas tillgängliga på mötet.

Verksamhetsplan HT16

Vänligen,

Kristoffer Levin
Qurator

Kallelse 2016-09-14

 

Dagordning 2016-09-14Utlysta poster 2016-09-14