NationsmöteUncategorizedUtlysningar

Vårterminens andra ordinarie nationsmöte 2021-03-30

Kära Sydskåningar!

Tisdagen den 30:e mars går vårterminens andra ordinarie Nationsmöte av stapeln.

Kandidatur och Nominering
Kandidatur till alla fyllnadsval inom förmannakåren (markerade med *) görs direkt på mötet, och valbereds ej.
Ordinarie val, samt fyllnadsval inom övre styret (markerade med **), söks genom nominering. Sista dag att nominera är 15:e mars

Du kan läsa beskrivningar av de olika förmannaposterna här.

Motioner och motkandidaturer
Förslag på ärende att behandla på Nationsmöte ska vara Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet. Motkandidaturer för poster inom övre styret och valberedningen ska meddelas till Quratorn via q@sydskanska.se senast tre (3) dagar innan mötet, dvs. lördagen den 27:e mars kl. 17:59.

Vid frågor och funderingar, maila q@sydskanska.se.

Propositioner
Följande propositioner har lagts fram från Nationens övre styre att behandlas på andra ordinarie nationsmötet.

Rösträtt Seniorskollegiet
PQS på halvtid
Datumförändring
Ekonomisk krishanteringsplan

Bilagor:
FAQ PQS på halvtid
Ekonomisk krishanteringsplan

Anmälan till mötet
Önskan om att delta skall meddelas i detta formulär, samt skall bild på ID + studentkort mailas till rostlangd@sydskanska.se. Zoom-länk till mötet kommer skickas ut samma dag som mötet. Vi ses på nationsmötet!

OBS! Detta möte kommer endast att ske digitalt! OBS!

Valberedningsprocessen
Du kan läsa om Nationens Valberednings arbetsprocess här
Du kan läsa om Seniorskollegiets Valberednings arbetsprocess här

Nedan kan du läsa rekommendations och motiveringar från respektive valberedning, samt presentationer från kandidater till poster i övre styret.

Valberedning, Quratel samt representanter från seniorskollegiet kommer finnas tillgängliga i 30 minuter innan nationsmötet för att svara på frågor om valberedningsprocessen, mötesformalia och propositioner. Detta kommer ske via samma zoom-länk som nationsmötet.

Motiveringar
Nationens Valberednings rekommentationer och motiveringar
Seniorskollegiets Valberednings rekommendationer och motiveringar

Presentationer
Ashraf Khoshiwal
Linna Fogelberg
Petronella Andersson
Samuel Dahlman