LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2018

LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2018

19 oktober, 2018
0 Comments

Härmed utlyses Skånska Nationernas Luciastipendier för HT18. Ansökningsblankett finns att hämta på en av de Skånska nationernas expeditioner eller genom att klicka här.

 


Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail