LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2018

Härmed utlyses Skånska Nationernas Luciastipendier för HT18. Ansökningsblankett finns att hämta på en av de Skånska nationernas expeditioner eller genom att klicka här.