Utlysning av förtroendeposter

Utlysning av förtroendeposter

2 februari, 2015
0 Comments

Årets första nationsmöte medför årets första utlysning av förtroendeposter! Söka gör man genom att närvara på mötet. Välkomna!

Vänligen,
Anna Jäfvert

Utlysta poster till Nationsmöte 25 februari 2015


Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail