Stadgar & Policies

Nationens stadga och policies är lite som dess ryggrad. Om du vill veta mer om hur nationen fungerar och hur vi jobbar med saker som likabehandling, alkohol och miljö är det dags att läsa på!

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail