Seniors

Seniorskollegiet är Nationens styrelse. Denna styrelse träffas regelbundet tillsammans med Quratelet och behandlar större frågor som berör strategiska riktlinjer och större beslut gällande Nationens vision, ekonomi, investeringar, jämlikhet, ombyggnationer osv.

Ledamöter inom Kollegiet jobbar även inom arbetsgrupper så som Kontinuitetsgruppen, Ombyggnationsgruppen, Ekonomigruppen, Säkerhetsgruppen mm.

Vidare förbereder Seniors ärenden inför Nationsmötet samt utser valberedningens ordförande och ledamöter.

Senior

Oskar Kindberg

Senior

Gabriella Svensson

Senior

Frida Frånlund

Senior

David Frödin

Senior

Jenny Ekstam

Senior

Pierre Andersson
Kalle

Senior

Kalle Olsson
Ej bild

Senior

Vakant

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail