Seniors

Seniorskollegiet är Nationens styrelse.
Denna styrelse träffas regelbundet tillsammans med Quratelet, Husförmän, Inspectorn samt ProInspectorer. Seniors behandlar större frågor som berör strategiska riktlinjer ur ett långsiktigt perspektiv och större beslut gällande Nationens vision, ekonomi, investeringar, jämlikhet osv. Seniors arbetar även med att stödja Quratelet i deras dagliga arbete. Ungefär hälften av de nuvarande Seniorerna har suttit i Quratelet på Sydskånska Nationen och hälften har erfarenhet från andra organisationer, i och utanför studentlivet.

Ledamöterna inom Seniors jobbar även i mindre arbetsgrupper som arbetar mer specifikt kring olika frågor och kan även driva projekt exempelvis vad gäller ekonomin, kommunikation, verksamheten i stort, integration och ombyggnationer.

Vidare förbereder Seniors ärenden inför Nationsmötena samt nominerar och valbereder Nationens valberedningsledamöter samt inspektoriatet.
Vill ni komma i kontakt med Seniors är ni varmt välkomna att maila seniors@sydskanska.se.

Våra kontaktseniorer är de som ibland fungerar som en länk via Quratelet och förmannakåren. Kontaktseniors jobbar för att lyssna och skapa möjlighet för Nationens aktiva att göra sina röster hörda genom att skapa diskussionsforum där bland annat idéer, framtiden, och förbättringar kan diskuteras. Ni kan alltid kontakta kontaktseniors om ni vill ventilera eller prata om något, stort som smått. Ni når dem på kontaktseniors@sydskanska.se.

Senior

Oskar Kindberg

Senior

Gabriella Svensson

Senior

Frida Frånlund

Senior

David Frödin

Senior

Jenny Ekstam

Senior

Pierre Andersson
Kalle

Senior

Kalle Olsson
Ej bild

Senior

Vakant

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail