Miljö

Miljöarbete på Sydskånska Nationen

På Sydskånska jobbar vi aktivt för att alla aktiviteter ska genomsyras av ett hållbart och miljömedvetet tänk. Vår ambition är att ständigt arbeta med förbättringar vad gäller avfallshantering, återanvändning, återvinning och energieffektivisering. Vi strävar också efter att inkludera och engagera hela nationen i miljöarbetet.

Vi arbetar mycket med olika projekt som ofta involverar flera utav våra verksamheter. Vårterminen 2015 anordnade vi till exempel en Miljöfestival. Miljöfestivalen sträckte sig över en vecka och hade som syfte att sätta en grön prägel på alla våra aktiviteter. Vi anordnar också klädbytardagar och samarbetar med andra nationer här i Lund för en bättre miljö.

Vår miljöpolicy kan du bland annat läsa här: http://sydskanska.se/stadgarpolicies/.

Om du vill engagera dig i miljöarbetet på nationen, eller veta mer om vad som är på gång för tillfället, kontakta gärna våra miljösamordnare via kontaktformuläret nedan.

Kontakta Miljösamordnaren

Ditt namn

Din epost

Meddelande

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail