Historia

I början på 1800-talet hade den Skånska nationen blivit så stor (200 medlemmar) att det blev svårt för inspektorn att ha kännedom om alla medlemmars förhållanden. Den 8 maj 1833 godkändes därför en ny stadga som delade upp den Skånska nationen i sex avdelningar: Lund, Lunds distrikt, Malmö, Landskrona och Helsingborg, Ystad och Kristianstad. Varje avdelning leddes av en avdelningskurator. Den här nya organisationen blev dock ganska tungrodd och när inspektor Gustaf Ljunggren meddelade att han skulle avgå 1889 rekommenderade han att man inte skulle välja någon ny inspektor för Skånska nationen då ”frågan om nationens delning på senare tiden man och man emellan diskuterats”. Efter att en kommitté utrett saken lades förslaget om att Skånska nationen skulle delas fram på nationsmötet den 16 maj 1889. Skånska nationens sista nationsmöte hölls den 25 november 1889 och den 1 januari 1890 trädde delningen i kraft och Ystads nation bildades. Upptagningsområdet enligt den gamla indelningen för Ystads nation var ”Ystads eller Cimbritshamns Städer, eller inom Färs, Albo, Ingelsta, Jerresta, Herresta, Ljunits och Wemmenhögs Härader.”

I samband med att nationsmötet 1954 beslutade att bygga ett nationshus, så bestämde man att Ystads nation skulle byta namn till den Sydskånska nationen. Orsaken till detta namnbyte var att nationen hade, utöver sitt befintliga upptagningsområde, även tilldelats Trelleborgs stad (tillsammans med Skanör och Falsterbo, samt Skytts härad) som upptagningsområde. I samband med byggnationen av nationshuset genomförde en insamling och man sökte då under namnet Sydskånska nationen bidrag från samtliga upptagningsområden.

 

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail