Torsdagspuben 2019-12-12

Datum: 12-12-19
Tid: 19:00 - 23:59


Facebook event

[ENGLISH BELOW]

Välkomna till ännu en kväll på Torsdagspuben på Sydskånska!

Som vanligt som vanligt erbjuder vi ett brett utbud av dryck, med eller utan alkohol. Denna kväll erbjuder vi något alldeles extra, nämligen Sångbokspub med quiz!

S Å N G B O K
Nästa år fyller Sydskånska Nationen 130 år och i samband med det håller vi på att ta fram en ny sångbok åt nationen. Under pubkvällen kommer du ha möjlighet att bidra till den nya sångboken på olika sätt. Du kan läsa mer om insamlingen här: https://www.facebook.com/events/486605228628904/. Vi kommer bjuda på en härlig kväll helt enkelt!

Q U I Z
Samla dina bästa kunskapskompisar och kom och quizza! Quizet kommer att ha musikfokus där vi blandar gammalt och nytt. Det drar igång kl 20.30. Vinnarna har chansen att föreviga sina namn i de nya sångboken!

K V Ä L L E N S M E N Y
TBA

Dörrarna öppnas klockan 19:00. För att boka bord åt dig och dina vänner, kontakta pqe@sydskanska.se så hjälper vi dig!

Glöm ej leg + Studentleg, Vi ses från 19!

Välkomna! Welcome! Bienvenidos! Tervetuloa!


Welcome to a wonderful evening at Torsdagspuben at Sydskånska!

We always offer a warm meal and a wide variety of cold drinks, with and without alcohol. Tonight there will also be something very extra! The pub of the evening will be a Songbook-pub with quiz!

S O N G B O O K
Next year, Sydskånska Nationen will be celebrating 130 years and with that, we are preparing a new songbook for the nation. During the pub night you will have the opportunity to contribute to the new songbook in different ways. You can read more about the collection here: https://www.facebook.com/events/486605228628904/. We offer you to a wonderful evening!

Q U I Z
Gather your best friends and come and quizz! The quiz will have a music focus, mixing the old with the new, and it will start at 20.30. The winners have the chance to get their names in the new songbook!

T O N I G H T S M E N U
TBA

The doors will open at 19:00. To book a table for you and your friends, contact pqe@sydskanska.se and we’ll help you!

Don’t forget ID & Student ID, See you at 7 pm!

Välkomna! Welcome! Bienvenidos! Tervetuloa!