Skvalborg 2019-04-28

Datum: 28-04-19 - 29-04-19
Tid: 22:00 - 02:00


Facebook event

[ENGLISH BELOW]

Vet du hur det känns att sippa på den första uppfriskande drycken som du äntligen kan dricka utomhus när gräset just har torkat efter en lång, kall och mörk vinter? Vet du hur det känns att vara så tacksam över att dina vänner övertalade dig att följa med till den där festen där ni dansade och skrattade hela dagen och hela natten lång? Vet du hur det känns att känna solens första strålar i ditt ansikte samtidigt som du hör fåglarna i skyn och du bara blir kär i allt och alla omkring dig?

Inte? Gör dig redo!

Den 28e april 2019 exploderar Sydskånskas baksida och förvandlas till en dagsfest med fantastisk musik, en härlig festivalkänsla och utsökt mat och dryck som garanterat ser till att du får den bästa möjliga starten på din Valborgsvecka.

Och det tar inte slut där. När solen går ner öppnar vi dörrarna till vår populära Skvalborgsklubb Best of SSK.

 

ARTISTER SKVALBORG 2019

PER HAMMAR
När Per Hammar intar Sydskånska Nationen på Skvalborg, så gör han det med en vapenarsenal bestående av flertalet nyvässade releases.
Eller vad sägs om Unconscious EP, som han släpper på Infuse tillsammans med Rossko. Där hittar vi bland annat det baktaktstunga och dammiga spåret Dubbconscious.
Rossko & Per Hammar – Dubbconscious

Som om inte det vore nog, så kommer det även ett släpp tillsammans med Malin Génie som planeras att släppas bara några dagar innan Skvalborg.
Vill man tjuvlyssna på den EP:n, kan man göra det här:
Malin Génie & Per Hammar – Scania EP

///////////////////////

ABBI&BENDZ
Abbi & Bendz har gjort sig kända i Lunds studentliv som flitiga hiphop-DJs med många spelningar i bagaget på bland annat Sydskånskas Svartklubben, Östgötas Downtown och Lundakarnevalen. Precis som hiphopen förde dem samman så har de även haft, och har fortfarande, en gemensam förkärlek till housemusik och elektronisk musik i allmänhet. Så den 28 april kommer de till Sydskånskas Skvalborg för att visa upp sitt andra jag. Då kommer USB-minnena vara laddade med disco house, nu-disco och funky house, precis lagom till när våren är som bäst och solen (nästan) står som högst.

///////////////////////

JULIA & JOHANNA
DJ-duon som kommer att spela det ni inte visste att ni ville höra. Sprakande och oemotståndligt – ni kommer dansa, skratta och le. Låt rytmerna från elektronisk pop likt våren förföra er och kicka igång er Valborgsvecka på bästa möjliga sätt!

///////////////////////

MAMA
MAMA får dig att dansa, MAMA får dig att skrika, MAMA får dig att älska, MAMA älskar dig! MAMA är en DJ duo från Heidelberg, Tyskland. Men till Skvalborg svänger MAMA’s mastermind Marian förbi Lund och Sydskånska Nationen för att göra dansgolvet riktigt svettigt med hjälp av hans groovy melodiska tech-house. Ni som redan sett honom och hans basgångar på flertalet raves förra terminen, ni vet – detta kommer bli kul !
Lyssna här

INFORMATION GÄLLANDE BILJETTSLÄPP
28 mars kl 17:00
Sydskånska Nationen
5 biljetter per person
130 kronor för medlemmar
150 kronor för icke-medlemmar
Studentlundsmedlemskap/Gästleg är ett krav

_____________________________________________

 

S K V A L B O R G  2 0 1 9

Do you know the feeling of the first refreshing drink outdoors when the grass just dried after a long, cold and dark winter? Do you know the feeling of being so grateful to your friends that convinced you to tag along to that party where you danced and laughed all day and all night long? Do you know the feeling of having the first spring sun in your face and hearing the birds sing in the sky while you simply fall in love with everyone and everything around you?

No? Well, get ready!

The 28th of April, the backyard of Sydskånska explodes and turns into a day party offering great music, true festival vibes and delicious food and drinks that will certainly start off your Valborg-week in the best way possible.

And it’s not over there. When the sun sets we open the doors to our popular Skvalborgs-club Best of SSK.

 

ACTS OF SKVALBORG 2019

PER HAMMAR
When Per Hammar enters Sydskånska Nationen on Skvalborg he does it with a weapon arsenal full of new releases. What do you say about the Unconscious EP, that he is releasing on Infuse with Rossko? On the EP you for example find these heavy beats:
Rossko & Per Hammar – Dubbconscious

As if that weren’t enough, a new release together with Malin Génie will be released just a few days before Skvalborg. If you want a sneak peak, it’s available here:
Malin Génie & Per Hammar – Scania EP:

///////////////////////

ABBI&BENDZ
Abbi & Bendz have made themselves famous in Lund’s student life as frequent hiphop-DJs with a lot of gigs under the belt, at for example Sydskånska’s Svartklubben, Östgöta’s Downtown and Lundakarnevalen. Just as the hiphop brought them together they’ve always also had a common love for house music and electronic music in general. The 28th of April they come to Sydskånska’s Skvalborg to show their other selves. The USB-sticks will be loaded with disco house, nu-disco and funky house, right in time for when spring is at its best and the sun (almost) at its highest. på Sydskånska Nationen.

///////////////////////

JULIA & JOHANNA
The DJ-duo that will play what you didn’t know you wanted to hear. Sparkling and irresistible – you will dance, laugh and smile. Let the rhythms from electronic pop like the spring seduce you and kick off your Valborg week in the best way possible! på Sydskånska Nationen.

///////////////////////

MAMA
MAMA makes you dance, MAMA makes you scream, MAMA makes you love, MAMA loves you! MAMA is a DJ duo from Heidelberg (DE). For Skvalborg, MAMA’s mastermind Marian will swing by Lund and Sydskånska Nationen to smash the dancefloor together with you and to dance to his favorites of groovy and melodic tech house! The people who already saw him and danced to his tunes on several raves last semester know – this will be fun!
Listen here

INFORMATION REGARDING TICKET RELEASE
28th of March at 17:00
Sydskånska Nationen
5 tickets per person
130 kronor for members
150 kronor for non-members
Studentlund membership/guest card required