Sångboksinsamling

Datum: 12-12-19 - 31-01-20
Tid: Hela dagen


Facebook event

Sydskånska Nationen presenterar: Sångboksinsamlingen

[ENGLISH BELOW]

Kära Sydskåning, student, jobbare, förman, alumn, vän!

ÄNTLIGEN – Sydskånska Nationen presenterar: Sångboksinsamlingen!

Ta chansen och bidra till nationens nya sångbok! Vi är i slutskedet av skapandet av nationens nya sångbok inför nationens annalkande 130-årsjubileum 2020. Hurra!
Och nu är allt vi behöver din hjälp! En liten peng går en lång väg.

Vi har uppdaterat sångboken och har med än fler sånger som blivit en självklar del av vår älskade nation.

För att vara med och stötta skapandet av en ny sångbok finns det möjlighet att sponsra sångboken på olika sätt, och därmed föreviga ditt namn i den nya sångboken!

Donationstrappa:
80 kr – sångbok, förköp
200 kr – ditt namn i sångboken, sångbok
400 kr – välja en sång, sångbok
700 kr – organisationens/företagets logotyp i sångboken
1500 kr – organisationens/företagets sponsrar specifik sång med logotyp
2000 kr – hel sida för att skriva en hälsning

Du kan såklart även sponsra nationen med ett helt valfritt belopp! Donationer på 2000 kr eller mer kommer att uppmärksammas med en särskild mässingsplakett som hängs upp på en tavla i nationens entré.

För att stötta Sydskånska Nationen kan du antingen Swisha utvald summa till 123 018 94 07 eller betala in den på nationens bankgiro BG 127-8969. Märk donationen “Sångbok”.

När du har genomfört en donation önskar vi att du fyller i detta formulär: https://forms.gle/iYDW6SZcLyZBdfvm9.

Om du har några frågor om den nya sångboken eller donationer till detsamma går det bra att kontakta oss via sangbok@sydskanska.se, det går självklart även bra att komma förbi Expen under dess öppettider om ni skulle ha vägarna förbi.

För dig som stöttar Sydskånska Nationens nya Sångbok kommer du kunna plocka ut den nya upplagan av sångboken på nationen. Både för att beundra den och självklart nyttja den på bästa vis under festliga omständigheter, såsom kommande firande kring nationens 130-årsjubileum 2020, Knävlingagillet 2020 samt Sommarfesten 2020. Vi ses väl där?

Väl mött!
Sydskånska Nationens Sångbokskommitté


Dear Sydskåning, student, worker, foreman, alumni, friend!

FINALLY – Sydskånska Nationen presents the Songbook Collection!

Take the chance contribute to the nation’s new songbook! We are in the final stages of creating the nation’s new songbook for the nation’s approaching 130th anniversary in 2020. Hurray!
And now all we need is your help! Even a small contribution goes a long way.

We have updated the songbook and included even more songs that have become an obvious part of our beloved nation.

To participate in and support the creation of the new songbook, there is now the opportunity to sponsor the songbook in different ways, and thus immortalize your name in the new songbook!

Donation Staircase:
80 SEK – Songbook, pre-purchase
200 SEK – Your name in the songbook, songbook
400 SEK – Choose a song, songbook
700 SEK – The organization / company logo in the songbook
1500 SEK – The organization / company sponsors a specific song with a logo
2000 SEK – Full page to write a greeting

Of course, you can also sponsor the nation with an entirely optional amount! Donations of 2000 SEK or more will be highlighted with a special brass plaque that is hung on a board in the nation’s entrance.

To support Sydskånska Nationen, you can either Swish selected amount to 123 018 94 07 or pay it on the nation’s bank account BG 127-8969. Mark the donation “Songbook”.

Once you have made a donation, we would like you to fill out this form: https://forms.gle/iYDW6SZcLyZBdfvm9.

If you have any questions about the new songbook or donations to the same, you can contact us via sangbok@sydskanska.se, of course you’re always welcome to stop by Expen if you’re nearby.

For those of you who support Sydskånska Nationen’s new Songbook, you will be able to pick out the new edition of the songbook at the nation. Both to admire it and of course to use it best in festive circumstances, such as upcoming celebrations around the nation’s 130th anniversary 2020, Knävlingagillet 2020 and Summer Party 2020. We’ll see you there, right?

Much obliged,
Sydskånska Nationen’s Songbook Committee