Sångboksinsamling 2019-05-21

Datum: 21-05-19
Tid: 18:00 - 21:00


Facebook event

Sydskånska Nationen bjuder in till Sångboksinsamling

[ENGLISH BELOW]

Kära Sydskåning, student, jobbare, förman, alumn, vän!

DAGEN ÄR HÄR – Sydskånska Nationen bjuder in till Sångboksinsamling!

Ta chansen och var med på invigningen av sångboksinsamlingen! Sydskånska Nationen är i full gång med att sätta ihop en ny sångbok inför nationens annalkande 130-årsjubileum nästa år och vi vill ha med dig i startskottet. Du får under kvällen möjlighet att önska sånger till nationens nya sångbok, njuta av äldre sånger, mingla runt med nära och bekanta och diskutera sånger i goda vänners lag.

För att vara med att stötta skapandet av den nya sångboken, finns det möjlighet att sponsra sångboken på olika sätt och därmed föreviga ditt namn i nästa sångbok. Insamlingen startar i och med denna kväll, ingenting du kan missa med andra ord!

Kom förbi, stanna en stund, stanna hela kvällen!

Datum: tisdagen den 21 maj
Tid: kl 18-21
Plats: Sydskånska Nationen

Om du har några frågor om den nya sångboken eller donationer till densamma går det bra att skicka mejl till sangbok@sydskanska.se, det går självklart även bra att komma in på expen under dess öppettider om ni skulle ha vägarna förbi.

Vi ses där!

Sydskånska Nationens Sångbokskommitté


Dear Sydskåning, student, worker, foreman, alumni, friend!

THE DAY IS HERE – Sydskånska Nationen invites you to the Songbook Collection!

Take the chance and participate in the opening of the Songbook Collection! Sydskånska Nationen is in full swing with putting together a new songbook for the nation’s approaching 130th anniversary next year and we want you to be a part of it all. You get the opportunity during the evening to request songs for the nation’s new songbook, enjoy older songs, mingle around with close friends and new acquaintances and together discuss songs.

To help support the creation of the new songbook, there is the opportunity to sponsor the songbook in different ways and thus perpetuate your name in the next songbook. The collection starts with this evening, nothing you can miss in other words!

Come by, stay awhile, stay all night!

Date: Tuesday, May 21
Time: 18-21
Location: Sydskånska Nationen

If you have any questions about the new song book or donations to the same you are welcome to send an email to sangbok@sydskanska.se, you are of course also welcome to swing by the office during its opening hours if you’re in the neighbourhood.

See you there!

Sydskånska Nationen’s Songbook Committee