Heartland 2019-10-26

Datum: 26-10-19 - 27-10-19
Tid: 22:00 - 02:00


Hand i hand, sida vid sida, med huvudet bland molnen och ett kittlande surr i magtrakten.

Det kanske inte är så du anländer till Heartland, men det är garanterat så du lämnar. Aldrig ensam, aldrig frusen, aldrig vilsen. Bara fylld med den där speciella värmen som kommer av friktionen mellan hungriga hjärtan och den allra sköraste, mest omvälvande av popmusik.

Här bekantar, eller återbekantar, du dig med såväl The Cure och Joy Division som The Embassy, Vampire Weekend och Bad Cash Quartet. Här görs ingen skillnad mellan stora bolag och MySpace, mellan smörade popsmörgåsar från listorna och spröda indieknäcken från svårmodiga gör-det-själv-magiker som lever i sprickorna.

På Heartland älskar vi pop – hög som låg, dåtida som framtida – och vet att popen älskar dig. Den väntar på dig, på att du ska komma till Heartland och besvara kärleken, dansa och studsa och förlora dig i den.


Hand in hand, side by side, heads in the sky, and a tickling buzz in our chest.

Maybe that’s not how you feel before you arrive at Heartland, but that’s how it’ll feel when you leave. Never alone, never cold, never lost. Only filled with that special warmth generated by the friction between hungry hearts and the most fragile, but also most revolutionary of pop music.

Here you’ll get to know bands such as The Cure, Joy Division, The Embassy, Vampire Weekend, and the Bad Cash Quartet. Here there’s no difference between huge corporations and MySpace, between buttery pop wonders from the charts and the sweet indie cookies made by charming do-it-yourself magicians living in the cracks and crevices of the world.

At Heartland we love pop – high and low, past and future – and know that the pop loves you. It’s waiting for you, for you to come to Heartland and requite that love, dance and bounce and get lost in it.