Sydskånska Nationen

Where the music matters

Sydskånska Nationen is that little big nation, a place where you recognise everyone and everyone recognises you. We’ve grown quite a bit in the past years and we are now one of the largest nations in Lund, in terms of the amount of members. We’re very happy to say many of these members are also active in organizing and arranging the activies and sections related to the nation and are a part of the community that we value so highly. Under the roof of Sydskånska (“Southern Skåne:ish”), everyone is from southern Skåne, no matter where you come from!

News

 • The Third Nation Meeting of the fall semester, November 29th

  Dear Sydskåningar! The third and final national meeting of the fall semester will take place on Wednesday November 29. In this election, decisions on discharge, presentation of preliminary business plan for VT18 and election of trust posts for next semester will be discussed. Below are the available posts to candidate for, call for attendance and […]

 • Höstterminens tredje ordinarie Nationsmöte 29 november

  Kära Sydskåningar! Höstterminens tredje och sista Nationsmöte går av stapeln den 29 november. Vid detta val kommer dels beslut om ansvarsfrihet, presentation av preliminär verksamhetsplan för VT18 samt val av förtroendeposter behandlas. Nedan finnes de utlysta posterna, kallelse till möte samt förslag på föredragningslista. Nominering Nominering sker från skrivandets stund till och med söndagen 12 […]

 • LEDIGFÖRKLARANDE AV SKÅNSKA NATIONERNAS LUCIASTIPENDIER HÖSTEN 2017

  Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 36 000 kr Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott. Skånska Damernas, årets ram 36 000 kr 1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott. Danielssonska stipendium, årets ram 46 000 kr Utdelas till student av Skånska nationerna. […]

 • Höstterminens andra ordinarie Nationsmöte

  Kära Sydskåningar! Vårterminens andra nationsmöte går av stapeln den 25 oktober. Under detta nationsmöte kommer dels val av förtroendeposter inom Quratel, Seniorskollegium och valberedning förrättas. Nedan finner ni valberedningens förslag till förtroendeposter. Är du nyfiken på hur valberedningsprocessen sett ut? Se då nedan! Beredningsprocess, nationens valberedning Beredningsprocess, seniorskollegiets valberedning  Presentation av kandidaturer inom övre styret  Qurator Jenny […]

 • Utlysning av universitets- och nationsstipendier

  Kära medlemmar! Nu är det dags att söka universitets- och nationsstipendier för höstterminen 2017. Sista ansökningsdag är onsdagen den 4 oktober. Klicka på denna länk för mer information.

Archive

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail