Piraten

Sällskapet Sydskånska Nationens Kamratförening

Kamratföreningen Piraten skapades 1994, med syftet att bevara och utveckla kontakter mellan nya och gamla Sydskåningar, samt vara till gagn för nationen. Allt i yttersta välmåga!

Vi är inte bara en samling nostalgiker, utan även en grupp individer som skattar både nationens och sydskånska traditioner högt. Återupplivning av dessa traditioner och minnen sker i arbete, studier och fritid!

Vi hoppas att Du som är gammal Sydskåning har kvar intresset för nationen och vill stödja föreningen och dess aktiviteter för att stötta dess fortsatta liv!

Föreningen har en årlig sammankomst, något som brukar vara ett ypperligt tillfälle att svinga en bägare med alla nationsvänner. Utöver detta så arrangeras större och mindre aktiviteter, allt kretsande kring Sydskånska Nationen och dess medlemmar och vänner.

Föreningen styrs av en ledningsgrupp bestående av några av Piratens medlemmar.

För att bli medlem och få ta del av allt detta kan man anmäla sig genom detta formulär, samt betala in medlemsavgift till Piratens Bankgiro.

 

Ett kalenderår
100 kr

Livstid
1000 kr

Betalning görs till BG 5991-8755 med namn som referens.

 

Vid ytterligare frågor, skriv till Qurator genom nedanstående formulär.

Ditt namn

Din epost

Ditt meddelande

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail